23/11 We got awarded by ”Årets Svenska Måltidslitteratur” for the book ”Farm Dining – en ko(k)bok från Wapnö Gård – om våra miljövänliga kor & gårdens bästa recept”. The category was ”Lifestyle”.

Livsstilslitteratur: Andra pris

Författare: Ståhl, Anna-Britta

Titel: Farm dining : en ko(k)bok från Wapnö Gård : om våra miljövänliga kor & gårdens bästa recept

Förlag: Wapnö Gård

Foto: Brandon Cox, Bianca

Form: Skogsdotter Axberg, Jessica

Motivering:
En imponerande bok om ett modernt jordbruk i tiden. Närhet, färskhet och öppenhet har gjort Wapnö Gård till ett framgångskoncept. Läsarna får följa ett konsument- och marknadsinriktat företag i alla dess former.

See the process behind the book on Youtube:
How to create photos for a Cookbook

Read more in Swedish:
Kokboksvinnare 2016

See more photos:
Portfoliobilder