Green Kitchen Stories/Bagaren och kocken

Assignment: Cover photo of Green Kitchen Stories

Client: Egmont and the magazine Bagaren och kocken