Hjärtvänlig mat – NORSTEDTS

This autumn, a new book will be launched. It is called Hjärtvänlig mat – Livsstilsboken som skyddar ditt hjärta (in Swedish).

Publisher: Norstedts Förlag (Johanna Kullman)
Editor: Åsa Karsberg
Authors: GUN-MARIE NACHTNEBEL and ANNIKA TIDEHORN
Photographer and Prop Styling: Bianca Brandon-Cox
Food Styling: Karin Bohlin
Graphic Design: Gabriella Lindgren
Retouch: Bianca Brandon-Cox and Pia Sjögren