Bianca Brandon-Cox

Learnings från kursen ”AI i kreativa processer”

Learnings från kursen ”AI i kreativa processer”

Förra veckan deltog jag i en kurs ledd av Anders J LarssonBerghs School of Communication. Kursen gav mig en rad värdefulla insikter som jag gärna vill dela med mig av:

1. Utvecklingen av ChatGPT:
Jag lärde mig att det finns en betydande skillnad mellan ChatGPT 3.5 och ChatGPT 4. Betalversionen ChatGPT 4, som är tränad på en större och mer aktuell datamängd (80% trovärdighet istället för 60%), erbjuder även förmågan att ange källor, vilket är en stor fördel.

2. Bildskapande med Midjourney:
I jämförelse med ChatGPT 4, skapar Midjourney mer fotorealistiska bilder. Att använda en befintlig referensbild för att skapa nya bilder i Midjourney ger överraskande bra resultat, även om systemet fortfarande har sina begränsningar t ex tolkningen av ”Swedish fika”. Se exempelbilder nedan.

3. En kombination av verktyg samspelar väldigt bra:
En effektiv arbetsprocess kan vara att kombinera ChatGPT 4 och Midjourney. Till exempel kan man ta fram karaktärsbeskrivningar från böcker i ChatGPT 4 för att sedan skapa bilder baserade på dessa beskrivningar i Midjourney. Detta är även ett användbart tillvägagångssätt för att t ex illustrera personas.

4. AI som en kreativ partner:
Ett intressant perspektiv som Anders delade var att se på AI-verktyg som en egensinnig kollega som kan bidra med unika och oväntade idéer. Jag är beredd att hålla med, AI-verktygens kreativa höjd hjälper mig att tänka utanför boxen.

5. Skapa dina egna GPTs för innehållsanpassning:
En spännande funktion i ChatGPT 4 är möjligheten att skapa anpassade GPT-modeller. Jag har experimenterat med att skapa GPTs som anpassar texter för specifika målgrupper, t ex 7 åriga barn eller en specifik kunds tonalitet och resultatet är fantastiskt.

Jag ser en enorm potential för användning av AI-verktyg inom marknadsföring samt koncept- och produktutveckling. AI-verktygen är fantastiska och öppnar upp för massor av nya möjligheter. T ex som bollplank när du vill utveckla och testa nya affärsidéer och paketeringar. Jag tror starkt på att framgången ligger i ”konsten att ställa rätt frågor” till AI. Denna förmåga kommer att vara avgörande för hur väl vi kan utnyttja AI:s potential.

Slutligen, medan AI kan effektivisera och förbättra vissa aspekter av det kreativa arbetet, kommer den mänskliga känsligheten, förståelsen och anpassningsförmågan alltid att vara avgörande för att skapa verk som verkligen resonerar med människor. Det är denna kombination av mänskligt hantverk och teknologiska framsteg som jag tror kommer att definiera framtiden för kreativa yrken.

Eller vad tror du?

Share this post