Nyhetsbrev –länk till pdf redaktionellt vinter 2015