Sponsoring the winners of MATVERK – Swedens biggest competition for innovative food CHEFS PERSPECTIVE

MATVERK Award winning videos, chefs perspective

Assignment: Bianca Brandon-Cox Productions AB sponsored the winners of Matverk 2017 with videos and photos. Matverk is Swedens biggest competition for innovative food. Gastronomiska Samtal was created by the chef Mathias Dahlgren and the producer Hans Naess 2002.

Client: Linnéa och Peter

SWEDISH:
2012 skapades konceptet Gastronomiska Samtal av bland annat av stjärnkocken Mathias Dahlgren och agronomen/producenten Hans Naess – radarparet som tillsammans var med och skapade Nordiska Manifestet “Det Nya Nordiska Köket” 2004.
Syftet med Gastronomiska Samtal var och är att skapa ett fritt och kreativt samtal som utvecklar svensk gastronomi.
Detta gör man genom en rad olika initiativ bland annat genom Matverk – Sveriges största produktutvecklingstävling för råvaruproducenter, förädlare och matlagare.