In June 2–6 I will exhibit one of my projects called Food Juvels at Smaka på Stockholm in the same tent as Gastronomiska Samtal.

In Swedish:
MATJUVELER – MÅNGFALD, HÅLLBARHET OCH SMAK – UTSTÄLLNING PÅ SMAKA PÅ STOCKHOLM 2–6 JUNI 

Idag betraktar vi diamanter, guld och ädelstenar som något av det mest exklusiva men vad kommer att vara exklusivt i framtiden om säg 20 år?

Nu blir den äntligen av min och Märtas Gunnarssons drömutställning som handlar om kultursorter/bevarandeodling och hur viktiga de är för framtidens matproduktion. Den rikedom av färg, form och smak som odlandet av de gamla svenska bevarandesorterna innebär för framtidens måltider vill vi lyfta kunskapmässigt, smakmässigt och estetiskt.

Vi kommer att ställa ut tillsammans med Gastronomiska Samtal i anslutning till gastrokockar av rang.

Du kommer även att kunna delta i viktiga matsamtal vid ”Matbordet”. Missa inte denna upplevelse.

www.gastronomiskasamtal.se
www.smakapastockholm.se