Bianca Brandon-Cox

Experttjänster inom marknadsföring och affärsutveckling

Jag brinner för att lyfta och hjälpa aktörer med värdeskapande marknadsföring och hållbar affärsutveckling. Med maten som motor vill jag utveckla företag, varumärken, platser, destinationer och regioner.” 
 
En samlingsbild över tjänster Bianca Brandon-Cox erbjuder t ex föreläsningar, kurser, content management, matfoto samt syling, och kokboksproduktion

Bianca Brandon-Cox Productions erbjuder

Min expertis omfattar mat, dryck, marknadsföring och besöksnäring med fokus på hållbar affärs- och produktutveckling samt värdeskapande marknadskommunikation. Som tidigare temaspecialist inom måltids- och kulturturism på Visit Sweden har jag djup insikt i hur destinationer och regioner kan främja hållbar turism och stärka sina varumärken för att lyckas.

Jag arbetar som konsult inom två fokusområden:

FÖRELÄSNINGAR, UTBILDNINGAR & EXPERTRÅDGIVNING
För besöksnäringsaktörer såsom restauranger, caféer, mathantverkare, dryckesproducenter och hotell med syfte att bidra till företags- och destinationsutveckling i hela Sverige. Antingen kortare föreläsningar eller längre kurser som ger kunskap om trender, måltidsturism, värdeskapande marknadskommunikation, hållbar produkt- och affärsutveckling samt digital kommunikation.

Kunder är alltifrån destinationsbolag, regioner, organisationer till nätverk, m fl. För ovan nämnda målgrupper erbjuder jag även expertrådgivning. Se gärna exempel på senaste kurser och föreläsningarJag är workshopledare inom Kurbits-Affärsutveckling för Besöksnäringen samt en av MatLust Utvecklingsnods upphandlade experter.

MARKNADSFÖRING
Jag hjälper restauranger, hotell och andra aktörer inom besöksnäringen med marknadsföring, både strategiskt och operativt. Tillsammans utvecklar vi en marknadsföringsstrategi och jag skapar skräddarsytt innehåll som bilder, filmer och texter samt tar fram annonsmaterial som engagerar valda målgrupper. Jag optimerar även alla kommunikationskanaler och skapar kommunikativa riktlinjer.

Se gärna ett urval av kunder.

Föreläsningar samt kurser/workshops/utbildningar

Står du inför utmaningen att planera en kunskaps- och inspirationsdag med syfte att att stärka företagen i regionen och skapa nya jobb? Vill du erbjuda dina besöksnäringsaktörer ökade kunskaper i digital kommunikation och marknadsföring samt ge dem kunskap och insikter i hur de utfrån konsumenttrender och målgruppsinsikter kan skapa attraktiva och hållbara kunderbjudanden?

Mina föreläsningar, kurser, workshops och utbildningar är noggrant utformade för att rusta besöksnäringsaktörer med nödvändiga verktyg och insikter inför framtiden. Oavsett om det är en intensiv timme eller en full dag, är målet att packa aktörernas “ryggsäckar” fulla med inspiration och praktisk kunskap. 

Exempel på tematiska paketeringar (varav flera kan ingå i uppdraget):

– Morgondagens resenärer
– Globala konsumenttrender 
– Måltidstrender och hur du kan dra nytta av dem
– Hållbar produktutveckling
– Korsbefruktande helhetsupplevelser inom natur, kultur och måltid
– Hållbarhetskommunikation i praktiken
– Potentialen inom måltidsturism 
– Internationell marknadsföring
– Utveckling och paketering av måltidsturismprodukter
– Konsten att skapa attraktivt content
– Storytelling (SEO-optimerad)
– AI som hjälpverktyg
– Optimering av digitala kommunikationskanaler
– Matfoto- och rekvisitastyling

Största kundgrupperna inom utbildningsbenet är oftast regionala turismorganisationer, destinationsbolag och organisationer men även hotell- och restauranggrupper anlitar mig för att inspirera både ledningsgrupper, personal samt sina B2B-kunder.

Se exempel på kurser och föreläsningar här.

Värdeskapande marknadsföring – Content Management 
Behöver du hjälp med nya attraktiva bilder, filmer och värdeskapande texter till sociala medier?

Som expert inom restaurangmarknadsföring hjälper jag både restauranggrupper och enskilda aktörer att bygga starka varumärken genom en värdeskapande digital närvaro. 

Med en bakgrund inom matfotografi och film, kombinerad med strategiska marknadsföringskunskaper, kan jag erbjuda tjänster som spänner från contentproduktion till marknadsföringskampanjer och utveckling av marknadsföringsstrategier. 

Mitt mål är att skapa platsunika berättelser/stories som engagerar både befintliga och potentiella kunder och som skapar långsiktiga relationer med målgruppen.

Se gärna exempel från portfolion:
Kommersiella uppdrag
Redaktionella uppdrag
Matfoto och styling samt filmproduktion

Jag besitter specialistkompetens inom matfotografi, matstyling och rekvisitastyling. I min portfolio finns exempel på Redaktionella uppdrag, såsom ett urval av bilder från cirka 30 kokböcker, varav flera har tilldelats utmärkelser såsom “Bäst i världen”. I portfolion finns även Kommersiella uppdrag, som spänner från små matproducenter till stora matkoncept. 

“Biancas förtrollande bilder och djupgående kunskap om mattrender, i kombination med hennes engagemang, lyfte vårt arbete med boken ‘Smak på Sápmi’, där hon agerade både fotograf och formgivare, till en nivå vi knappt kunde drömma om. Boken är ett samarbete mellan traditionshållare, kockar och matentusiaster inom Slow Food Sápmi och har belönats med flera prestigefyllda internationella priser, däribland ‘Best of the Best 25 year anniversary 2020, Local Region Book Sweden and Arctic Book’ av Gourmand World Cookbook Awards samt ‘Bästa Regionala måltidslitteratur’ av Svenska Måltidsakademien 2014. Jag rekommenderar Bianca varmt som en underbar och mycket strukturerad samarbetspartner.”
Victoria Harnesk, ordförande för Stiftelsen Samefolket”

Jag erbjuder även kurser inom matfoto- och styling.

Se gärna exempel från portfolion:
Kommersiella uppdrag
Redaktionella uppdrag

Varumärkesutveckling, destinationsmarknadsföring och platsmarknadsföring

Vill du få hjälp med att bygga ett starkt varumärke som lockar invånare, besökare och företag?

Tillsammans gör vi först och främst ett nulägesanalysarbete som syftar till att identifiera er unika attraktionskraft på marknaden samt styrkor, svagheter och möjligheter. Efter genomförd analys fördjupar vi oss sedan i utvecklingen av nya produkter/koncept samt planeringen av strategiska marknadsföringsinsatser riktade mot utvalda målgrupper.  


Taste of Place – Produkt- och konceptutveckling inom måltidsturism

Vill du utveckla ditt måltidskoncept till att attrahera måltidsresenärer?

Du tänker helt rätt, det finns en enorm potential i just denna målgrupp! “Taste of Place” kan hjälpa dig med produkt- och konceptutveckling med syfte att skapa nya attraktiva, hållbara och marknadsledande produkter, kunderbjudanden samt paketlösningar inom måltidsturism. Med min bakgrund inom upplevelsebaserade måltidskoncept och en brinnande passion för innovation, bistår jag inte bara med analys och optimering av befintliga måltidskoncept, utan också med att utveckla nya attraktiva paketeringar.

Vill du få hjälp att optimera ett befintligt restaurangkoncept till att bli mer attraktivt, hållbart och lönsamt? Med hållbara menyer för olika säsong och varierade kundflöden? Tillsammans med en erfaren köksmästare och konceptutvecklare inom restaurang och events John Anderson erbjuder jag en paketering med platsunik koncept- och menyutveckling. Tidigare case “Workation Group” (Görvälns Slott och Le Bistro i Palma).

Hör av dig om du vill skapa minnesvärda och lönsamma måltidsturismpaketeringar som verkligen utmärker sig!